Калкулатор

данък за леки и товарни автомобили до 3.5 тона

Изчислен примерен годишен размер на Данък превозно средство

Ново изчисление

Изчисленият данък е на база основните параметри на превозните средства и може да не отговаря на определения от общинската администрация. Последната има право да изисква документи, които да удостоверяват факти и обстоятелства, имащи значение за определяне размера на данъка.

За изчислението са използвани следните коефиценти и ставки: